ENNONL

MASSIVTRE||ISOLERT

TEWO REHAB

TEWO Rehab er ett miljøriktig produkt for etterisolering og utskifting av klimaskallet. TEWO Rehab erstatter det tradisjonelle bindingsverket, med isolerte massivtre-elementer som gir en effektiv og optimal byggemetode.

Produktet er beregnet for eldre bygg / villaer/næringsbygg med svak isoleringsevne, termisk og akustisk. Produktet vil bli levert i to forskjellige utgaver, som bærende
elementer og som ikke-bærende elementer. Produktet har rask byggetid og foreløpig kalkyler viser at produktet er svært konkurransedyktig mot tradisjonelt bindingsverk.

PRODUKTFORDELER

 • Klar vegg til lekting og kledning.
 • Produkt kan leveres med 5 –  25 cm isolering.
 • Spikerslag over hele flaten, enkelt å feste til eksisterende vegg.
 • Kan monteres vertikalt og horisontalt
 • Egnet for selvbygger
 • Eliminerer mange kuldebroer
 • Kostnadseffektiv Etterisolering!!

BRUKSOMRÅDER

 • Enebolig
 • Hytter
 • Borettslag
 • Næringsbygg

TEWO er med på et nordisk FOU prosjekt i samarbeid med Treteknisk og andre Nordiske aktører.
Produktet er klart for det generelle markedet fra og med 2018. Første prosjekt ble levert 4. kvartal 2017.