ENNONL

MASSIVTRE||ISOLERT

PROSJEKTERING

TEWOs prosjekteringsavdeling består av 3 personer og ligger vegg i vegg med produksjonslokalene i Hurdal. Vi tilbyr komplett prosjektering av våre leveranser med direkte dialog med kunde og eventuelt andre prosjekterende.

Vi modellerer alle leveranser i Revit og samhandler med de fleste CAD-plattformer. Per i dag benyttes eksport fra CAD-modell til enkle produksjonslister, men fra Q2 2019 vil automatisk eksport direkte til det nye produksjonsutstyret være på plass.

Nødvendig tegningsgrunnlag mottas fra kunde og vi tilpasser elementene ut fra dette. Eventuelle forsterkninger dimensjoneres og integreres i konstruksjonene. Plan og snitt i .dwg format og evt. 3d-modell er ønskelig for detaljprosjekteringen. Når kunden har godkjent arbeidstegningene genereres produksjonsfiler.

Vi leverer en byggeplassmappe til hvert spesifikke prosjekt, med tegninger, monteringsanvisning og sjekkliste.

TEWO ønsker å bidra til at byggenæringen beveger seg mot en mer papirfri byggeplass og jobber aktivt med løsninger for dette.

Kontaktperson:
Jørgen Beitdokken
Prosjektering- og produktsjef
Tlf. 454 01 123
E-post: jorgen@tewo.no