ENNONL

MASSIVTRE||ISOLERT

PROSJEKTERING

TEWOs prosjekteringsavdeling ligger vegg i vegg med produksjonslokalene i Hurdal. Vi tilbyr komplett prosjektering av våre leveranser med direkte dialog med kunde og eventuelt andre prosjekterende.

Vi modellerer alle leveranser i Revit og samhandler med de fleste CAD-plattformer. Per i dag benyttes eksport fra CAD-modell til enkle produksjonslister.

Nødvendig tegningsgrunnlag mottas fra kunde og vi tilpasser elementene ut fra dette. Eventuelle forsterkninger dimensjoneres og integreres i konstruksjonene. Plan og snitt i .dwg format og evt. 3d-modell er ønskelig for detaljprosjekteringen. Når kunden har godkjent arbeidstegningene genereres produksjonsfiler.

Vi leverer tegninger, monteringsanvisning og sjekkliste til hvert enkelt prosjekt.

TEWO ønsker å bidra til at byggenæringen beveger seg mot en mer papirfri byggeplass og jobber aktivt med løsninger for dette.

Kontakt: Post@tewo.no