ENNONL

MASSIVTRE||ISOLERT

PRODUKSJON

Det har lenge vært utfordrende å utvikle produksjonslinjer innen treindustrien med effektivitet og volum slik betongindustrien klarer - spesielt innen bygningselementer.
Dette har medført at tre har vært mindre attraktivt når man bygger, spesielt for større offentlige- og næringsbygg.
TEWO mener å ha løst denne utfordringen gjennom fokus på automatisert produksjon av en generisk byggekloss. Vår nye produksjonslinje gjør oss svært leveringsdyktig med en kapasitet på opptil 1,5 hus om dagen i elementer.

TEWO har sin produksjon ved Flaen Sag & Høvleri i Hurdal kommune, 30 minutter fra Gardermoen og 55 minutter fra Oslo. Både Hurdal og FLAEN har lange tradisjoner for treforedling og ligger nære transportårer som gjør at vi effektivt kan levere varer over hele Norge samtidig som det er hensiktsmessig iht miljø- og kostnadsperspektivet.

ELEMENTPRODUKSJON

Vi har utviklet et generisk, isolert massivtreelement som er egnet til volumproduksjon.
Effektiv produksjon gjør oss konkurransedyktige i markedet og Termowood har siden oppstart samarbeidet med Tronrud Engineering for utvikling av en fullautomatisk produksjonslinje.

1. halvår 2019 vil den nye produksjonslinjen være på plass med muligheten til å produsere hele 420 isolerte massivtreelementer pr. skift pr. dag.

PLATEPRODUKSJON

FRA 2020 vil en ny produksjonslinje for tresjikts krysslaminerte treplater (KL-Tre/massivtre) være operativ. Dette vil gi stor avsetning av tømmer fra nærområdet med et forbruk av sagtømmer opptil 25 000m3 pr. år og en optimal, bærekraftig, lokal verdikjede.

Produksjonslinjen vil først og fremst tilvirke 40mm plater av gran til TEWO-elementet.