ENNONL

MASSIVTRE||ISOLERT

SERTIFISERINGER

TEWOs byggesystem er utførlig testet og godkjent av en rekke annerkjente instanser. Nedenfor kan våre sertifikater og tester lastes ned.

- SINTEF TEKNISK GODKJENNING
- EPD (Enviromental Product Declaration)
- ECO-Product 330mm (BREEAM-NOR poeng)
- ECO-Product 250mm (BREEAM-NOR poeng)