ENNONL

MASSIVTRE||ISOLERT

TEKNOLOGI

TEWO leverer et nytt og patentert byggsystem basert på et konstruksjonselement med innersjikt og yttersjikt av massivtre/krysslimt tre - koblet sammen ved hjelp av tredybler.
Isolasjonen er plassert mellom det ytre og indre sjiktet. TEWO-systemet skal ikke ha innvendig plast/fuktsperre og teknologien sikrer et meget godt inneklima.

Hvert enkelt element veier under 25 kg og tilfredsstiller HMS-kravene på byggeplass slik at èn person kan håndtere elementet.

Teknologien er patentert i 7 Europeiske land.

EGENSKAPER

  • TEWO skal IKKE ha innvendig plast/fuktsperre i rom med normal luftfuktighet.
  • TEWO byggesystemet er tidsbesparende og kan gi inntil 70% reduksjon av byggetiden sammenlignet med plassbygde konstruksjoner.
  • Elementene har en dimensjonerende vertikal kapasitet på 48kN - 74kN pr. element (200mm bredde, opptil 3000mm høyde). Dette varierer ut fra tykkelsen og lengden på elementene.
  • Byggesystemet erstatter 4-6 av komponentene i en tradisjonell bindingsverksvegg. Elementene kan benyttes som ferdig innvendig flate, men er også velegnet for montering av panel, gips eller plater - direkte på elementet, eller med innvendig utlekting om ønskelig.
  • TEWO tilfredsstiller fremtidig energikrav (TEK17/passivhus) og kan leveres for u-verdier fra 0,12 til 0,25 etter kundens ønske.
  • Produktene er miljøriktig og gir et svært godt livsløpssyklus-regnskap (LCA).

TEWO leverer så å si eksakte materialleveranser til byggeprosjekter og bidrar med reduksjon av overskuddsmaterialer.
Leveransen og prosjekteringen gir en bedre forutsigbarhet for kunden med enklere planlegging, prosjektering og gjennomføring.

Hurtig prosess frem til tett bygg sørger for konkurransedyktig økonomi og en mer forutsigbar byggeprosess med mindre feil på byggeplassen.