ENNONL

MASSIVTRE||ISOLERT

HISTORIE

Termowood er etablert med utgangspunkt i Leif Nettum sitt patent fra 2007. Nettum har mer enn 30 års erfaring med arbeid og utvikling av materialer til bygningsbransjen og det første produktet som ble utviklet var TermoLaft.

I 2012 ble aksjeselskap opprettet med nye eiere og det nye selskapet patenterte produktene TermoElement, TermoTak og TermoRehab i samarbeid med flere aktører i byggenæringen og forskningsinstitutter.
Selskapet ansatte samtidig Henning Thorsen som den nye driveren av selskapet for å videreutvikle og kommersialisere produktene.
Termowood har siden etableringen jobbet målrettet med utvikling av produktene og produksjonsteknologien. Tronrud Engineering har vært en sentral samarbeidspartner for utvikling av produksjonsteknologien og Norsk Treteknisk Institutt rundt produktene.

Termowood etablerte sitt hoved- og salgskontor i Drammen 2013 før de i 2014 flyttet sitt utviklingskontor til Treklyngen i Hønefoss. Etter en kort periode med videreutvikling av selskapet og produktene ble produksjonen flyttet til
FLAEN Sag & Høvleri AS i Hurdal kommune. 

Hurdal har en lang historie innen skog og foredling av trevirke og har fokus på bærekraftig industri.  Hurdal ligger vakkert til rundt den nordlige delen av Hurdalssjøen, lengst nord i Akershus. Kommunevåpenet, ei grankongle, symboliserer skog i vekst. Skogen har gitt levebrød til mange i århundrer og kommunen som profilerer seg som "The Sustainable Valley" (Bærekraftsdalen).

I 2018 har ny kapital og nye eiere kommet inn i selskapet og antall ansatte er økt fra 3 til 16 personer og i 2020 skal nye produksjonslinjer stå klare.

VISJON

TERMOWOOD tilbyr et nytt og patentert konsept for bygg i tre, gjennom merkenavnet TEWO.

Termowood sin visjon er å bli en av de fremste leverandørene av bærekraftige byggesystemer til byggenæringen.

Selskapet har i tillegg til dagens elementproduksjon besluttet å etablere egen KL-Tre/ massivtreproduksjon for å kunne levere et lokalt, bærekraftig produkt fra Hurdal til det nasjonale og internasjonale markedet.

Ønsket er å bruke bruke lokale og hovedsaklig norske leverandører for å utvikle den mest optimale, og konkurransedyktige produktet basert på Termowoods patent.

Kjerneverdiene i selskapet er:

  • Fremtidsrettet
  • Utviklingsfokusert
  • Kunde- og kvalitetsfokusert
  • Konkurransedyktig

PRESSEKONTAKT

Håkon S. Rognlien
Tlf.: +47 92 44 79 39
hakon@tewo.no